KALEM

EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

 

Dergi Hakkında

Son Sayı

Arşiv

Editörler

Üyelik Hizmetleri

Yazarlara Notlar

İl@tişim

Değerlendirme Süreci
 
 

 Değerlendirme Süreci

 

 

  

 Sunulan aday yazılar editörler tarafından öncelikle şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu ile ilgili olarak ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan yazılar yazarlarına iade edilir. Uygun görülen yazılar ilgili editor tarafından iki bilimsel danışmana gönderilir.  Editörler bilimsel danışman raporlarını inceler, gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.  

İnkılap Sokak No: 3/7 Kızılay-ANKARA Tel: 431 81 86 

Dernek Kuruluş (Kütük) No: 06.38.133

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği  © 2006