KALEM

EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

 

Dergi Hakkında

Son Sayı

Arşiv

Editörler

Üyelik Hizmetleri

Yazarlara Notlar

İl@tişim

Değerlendirme Süreci
 
 

 Dergi Hakkında

 

 

  Değerli Üye ve Mezunlarımız,

 

  Kalem Eğitim Bilimleri Dergisi, Mezunlar Derneği'nin yılda üç kez yayınlanan ücretsiz bilimsel bir e-dergisidir. Amacımız, eğitim bilimleri alanına ilişkin araştırmaları, derleme makaleleri, güncel eğitimsel gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri eğitim bilimciler topluluğuna iletmektir. Yayınlanması istenilen yazılar sekreter@ebfmd.org adresine e-posta eki olarak gönderilmelidir. Gelen yazılardan editörlerce uygun görülenler, bilimsel danışmanların da görüşleri alınarak yayınlanır.

 

Baş Editör

Prof. Dr. Rıfat Miser

 

Editörler

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy

Dr. Mehmet Kurt

 

 

 

 

 

İnkılap Sokak No: 3/7 Kızılay-ANKARA Tel: 431 81 86 

Dernek Kuruluş (Kütük) No: 06.38.133

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği  © 2006