ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEZUNLARI DERNEĞİ (EBF-MD)

 

Ana Sayfa

Hakkımızda

Haberler

Kurullar

Üye Hizmetleri

Faaliyetlerimiz

İl@tişim

Linkler

Lokalimiz
Resim Galerisi
Kalem Eğitim Bilimleri Dergisi
 

Haberler/Duyurular

 

 

   Olağan Genel Kurul... 

  Derneğimiz XIV. Olağan Genel Kurulu, dernek merkezimiz olan İnkılap Sokak 3/7 Kızılay - ANKARA adresinde 27 Mayıs 2012 Pazar günü saat 13.00 de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
  Genel Kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 03 Haziran 2012 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Yoklama ve Divanın Oluşturulması
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması
4. Raporlar Üzerinde Görüşme
5. Kurulların Aklanmaya Sunulması
6. Tüzük Değişikliği Önerisi
7. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının Seçimi
8. Dilek ve Öneriler

 

 

İnkılap Sokak No: 3/7 Kızılay-ANKARA Tel: 431 81 86

Dernek Kuruluş (Kütük) No: 06.38.133
 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği  © 2006