ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEZUNLARI DERNEĞİ (EBF-MD)

 

Ana sayfa

Hakkımızda

Haberler

Kurullar

Üye Hizmetleri

Faaliyetlerimiz

İl@tişim

Linkler

Lokalimiz
Resim Galerisi
Kalem Eğitim Bilimleri Dergisi
 

 Derneğimiz Hakkında

 

 

   A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği (EBF-MD) 30 Mayıs 1991'de kurulmuştur.Tüzel kişiliğe sahip olan derneğimizin Merkezi Ankara'da olup, şubesi bulunmamaktadır.

    Derneğimizin amacı, üyeler arasında bilimsel, mesleki, sosyal bağlantılar kurmak, maddi ve manevi dayanışmayı artırmak, üyelerin mesleki güvencelerini sağlamak için çalışmalarda bulunmak, çalışma alanlarını ve istihdam olanaklarını araştırmak ve genişletmektir.

     Derneğimiz, bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda verilen çalışma alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 a) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile işbirliği yaparak öğrencilerin ve mezunların yararlarına yönelik çalışmalar yapmak.

 b) Türkiye'nin eğitsel, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak; bu boyutlarda sorunların araştırılması, çözümlenmesi ve öneriler geliştirilmesini sağlamak.

 c) Üyelerin mesleki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak veya dernek dışında bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek.

 d) Eğitim Bilimleri alanındaki gelişmeyi sağlamak amacıyla araştırmalar yapılmasını desteklemek ve bu alandaki kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 e) Her eğitim kademesindeki öğrenci gençliğin boş zamanlarını değerlendirmesine sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif faaliyetlerle destek olmak, öğrencilere olanaklar ölçüsünde burs sağlamak

 f) Yardım sandığı kurmak, grup sigortası yaptırmak, tüketim ve konut kooperatifleri oluşturmak, lokal açmak

 g) Özel eğitim, mesleki rehberlik, psikolojik yardım ve danışmanlık gibi konularda yardıma gerek duyan bireylere ve ailelere rehberlik etmek, eğitimlerine yardımcı olmak, bu konularda yapılan çalışmaları desteklemek.

 h) Belirtilen dernek amacını gerçekleştirmeye yardımcı olacak araştırmalar yapmak, konferans, açıkoturum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, yarışmalar yapmak ve ödüller koymak

 ı) İsteyen tüm üyelere açık komisyonlar kurarak dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine katılımı sağlamak

 

  Derneğimiz, bu güne kadar yukarıda belirtilen çalışma alanları çerçevesinde, panel, konferans, kokteyl, yemekli toplantı vb. etkinlikler düzenlemiş, yasal kuruluşlar karşısında eğitim ve mezunlarımız ile ilgili konularda görüşmeler, duyurular, yazışmalar vb yoluyla etkinlik göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.

 

  Derneğimiz ilk genel kurulu 28 Nisan 1992'de yapılmıştır. Diğer Olağan Genel Kurullar tüzüğümüz gereğince, iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır.

 

  Dernek merkez ve lokalimiz İnkılap Sokak 3/7 Kızılay-Ankara adresinde, tüm üyelerimiz ve yakınlarının kullanımına açıktır.

 

     Kurucu Üyelerimiz;

  • Nizamettin Koç

  • Meral Uysal

  • Hasan Hüseyin Aksoy

  • Çetin Bozkaya

  • Ayşe Mehtap Haytaoğlu (Delioğlu)

  • Kazım Zafer

  • Nami Eren Beştepe

İnkılap Sokak No: 3/7 Kızılay-ANKARA Tel: 431 81 86

Dernek Kuruluş (Kütük) No: 06.38.133

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği  © 2006